Dr. Λουκάς Αθ. Μπουρσινός, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Ανάλυση βάδισης και κίνησης – Στατικό και δυναμικό πελματογράφημα

Τι είναι το πελματογράφημα;

Ο πελματογράφος είναι ένα σύστημα αξιολόγησης, διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας στις παθήσεις ποδιών και των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος και κινητικής ανάλυσης βάδισης. Το σύστημα περιλαμβάνει λογισμικό και εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για την μέτρηση και αξιολόγηση της βάδισης γνωστό ως πελματογράφημα. Είναι μία φορητή διαγνωστική ιατρική συσκευή που λειτουργεί χωρίς ακτινοβολία ή ραδιενέργεια. Αποτελείται από χιλιάδες αισθητήρες οι οποίοι καταγράφουν και αναλύουν τη βάδιση σε δισδιάστατες και τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις που καθιστούν αναγνωρίσιμες τις ανατομικές παραλλαγές και παθήσεις των κάτω άκρων, αξιολογούν την ισορροπία και παρέχουν τη δυνατότητα στατικής και δυναμικής μέτρησης.

pelmatografhma1

Στη στατική μέτρηση σε όρθια στάση, ο ασθενής στέκεται πάνω στον πελματογράφο (τάπητα μέτρησης) όπου μελετάται η ισορροπία και η κατανομή του κέντρου βάρους. Στη δυναμική βαδίζει ελεύθερα πάνω στον τάπητα. Οι πληροφορίες που εξάγονται είναι πολύ σημαντικές και χρήσιμες για τον καθορισμό τόσο της διόρθωσης όσο και της αποκατάστασης του υπάρχοντος προβλήματος και είναι οι ακόλουθες:

• Η καταγραφή των υψηλών πελματιαίων πιέσεων, η ισορροπία, η σύγκριση μεταξύ του κάθε πέλματος, η επιφάνεια στήριξης, η θέση της πτέρνας, η φόρτιση της καμάρας καθώς και οι αποκλίσεις των διαφόρων γωνιών ή αποστάσεων από τους άξονες που επιλέγει ο εξεταστής, καθώς και η δισδιάστατη ή τρισδιάστατη απεικόνιση.

• Η ανάλυση αυτή δε σταματά εδώ, αλλά συνεχίζει περαιτέρω με την κινηματογραφική ανάλυση του βηματισμού, τη σύγκριση του, την κατηγοριοποίησή του, το μέσο όρο πιέσεων, το χρόνο παραμονής των πιέσεων, κλπ.
Όλα αυτά τα δεδομένα είναι απολύτως χρήσιμα και τεκμηριώνουν τόσο την υποκείμενη πάθηση, βλάβη ή κατάσταση (νευρολογικές, μυοσκελετικές δυσλειτουργίες σε ενήλικες και παιδιά), όσο και την επιλογή της θεραπείας που θα ακολουθήσει.

Τα πεδία εφαρμογών είναι πάρα πολλά σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και αφορούν στην:

analysivadisis2

• Αθλητιατρική: Σε σύνδρομα κόπωσης, τενοντίτιδες, απονευρωσίτιδες, ανατομικές ιδιομορφίες κλπ., που έχουν επίπτωση τόσο στο άλλο πόδι, όσο και σε όλη την κινητική αλυσίδα (γόνατο, ισχίο, μέση).
• Παιδιατρική: Διαταραχές βάδισης, όπως βλαισοπλατυποδία, ραιβοποδία, ιπποποδία, προσαγωγή του μεταταρσίου, νευρολογικές παθήσεις, κοκ.
• Παθολογία: Μεταβολικές παθήσεις, όπως σακχαρώδης διαβήτης και οι επιπλοκές του στον άκρο πόδα. Ο εντοπισμός των πελματιαίων πιέσεων θεωρείται υψίστης σημασίας για τον περιορισμό των εξελκώσεων, και κατ’ επέκταση των ακρωτηριασμών.
• Χειρουργική: Πριν και μετά το χειρουργείο στα μετατάρσια.
• Ρευματολογία: Ιδιαίτερα στη ρευματοειδή αρθρίτιδα λόγω των δυσμορφιών που προκαλεί στα πέλματα.
• Νευρολογία: Από παθήσεις που προσβάλουν την παρεγκεφαλίδα και την ισορροπία.
• Τραυματιολογία: Μετά από κατάγματα, διαστρέμματα, κλπ καθώς και σε ένα μακρύ κατάλογο άλλων παθήσεων.

analysivadisis3

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του πελματογράφου και του πελματογραφήματος είναι πως δε χρειάζεται καμία ειδική προετοιμασία, ο εξεταζόμενος δεν αισθάνεται κάτι, δεν υπάρχει πρόσληψη φαρμάκων ενώ η εξέταση είναι οικονομική και σύντομη καθώς μπορεί να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών. Το σημαντικότερο είναι ότι βάσει της εξέτασης υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής ειδικών ορθωτικών πελμάτων από εξειδικευμένους επιστήμονες στην ορθωτική θεραπεία των κάτω άκρων. Έτσι, με το κατάλληλο πέλμα δίνεται και η ενδεδειγμένη λύση. Όσοι λοιπόν έχουν αντίστοιχα προβλήματα αντί να «περπατούν στα τυφλά», ας σπεύσουν για ένα πελματογράφημα στο ορθοπαιδικό μας κέντρο που διαθέτει το πλέον σύγχρονο αναλυτή βάδισης Comex Integrated Measurement System (CIMS) και θα διαπιστώσουν την αξία του για υπηρεσίες ανάλυσης βάδισης και κίνησης υψηλής ποιότητας στους ασθενείς μας ή σε αθλητές.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ανάλυσης της βάδισης και της κίνησης με ταυτόχρονη αξιολόγηση καθώς συνδυάζει τις μετρήσεις ΟΧΙ ΜΟΝΟ του πελματογράφου EPS R1 COMEX αλλά ταυτόχρονα και των νέων ασύρματων αισθητήρων ανάλυσης βάδισης και κίνησης Wiva και του συστήματος Free4Act.

Τι είναι η ανάλυση βάδισης και κίνησης με το σύστημα Free4Act;

Στις ιατρικές εφαρμογές, είναι απαραίτητο να γίνεται αξιολόγηση ορισμένων αντικειμενικών μετρήσεων των κινηματικών χαρακτηριστικών των διαφόρων μερών του σώματος, καθώς και των κινηματικών χαρακτηριστικών του σώματος συνολικά, προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενα προβλήματα ή να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα κάποιας θεραπείας.

viva

Το είδος των πληροφοριών που λαμβάνονται σχετίζεται με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Σε γενικές γραμμές ο αισθητήρας μπορεί να συλλέξει τις επιταχύνσεις και τις γωνιακές ταχύτητες του αντικειμένου, στο οποίο είναι προσαρτημένος.
Από τις ποσότητες αυτές με τη χρήση ειδικών φίλτρων και αλγορίθμων είναι δυνατή, σε γενικές γραμμές, η απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την ταχύτητα της κίνησης, τις γωνίες περιστροφής των μερών του σώματος, της απόστασης που διανύεται κατά τη διάρκεια άσκησης τρεξίματος ή περπατήματος, την αντίσταση ή την εκρηκτική δύναμη και την ισχύ της ομάδας μυών και ούτω καθεξής.
Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων έχει σαν αποτέλεσμα μια λειτουργική αξιολόγηση της ανθρώπινης κίνησης.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάλυση της βάδισης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ποσοτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων κάποιας χειρουργικής επέμβασης, για την αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς, καθώς και για την επιλογή της καλύτερης θεραπείας.

comex1

Το σύστημα CIMS διαχειρίζεται πρωτόκολλα:
• ανάλυσης της βάδισης
• ανάλυσης της κίνησης των άκρων
• ανάλυσης των αρθρώσεων
• ανάλυσης των γωνιών της κεφαλής
• ανάλυσης της κινητικότητας
• ιδανικά για εξέταση αθλητών
• TUG (Time Up and Go) για ασθενείς με Πάρκινσον ή ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλικό.

Είδη εξατομικευμένων ορθωτικών πελμάτων

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΡΘΩΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ

Οι πόνοι της µέσης και των ποδιών πολλές φορές οφείλονται στην κακή κατάσταση των παπουτσιών, στη λάθος στάση, στην ανισοµερή βάδιση και σε µια σειρά παραγόντων που τα παπούτσια δεν µπορούν να δώσουν λύση. Τα πόδια µας είναι διαφορετικά και στο κάθε ένα από αυτά ασκούνται διαφορετικές πιέσεις.

everydayorthotocs1

Τα ορθωτικά πέλματα, ή αλλιώς πάτοι, είναι κατάλληλα για όσους επιθυμούν μια καλύτερη ποιότητα ζωής χωρίς πόνους, με μεγαλύτερη άνεση και ισορροπία στην καθημερινότητα. Η σωστή εφαρµογή των ορθωτικών πελµάτων βοηθά επίσης στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργούνται στα γόνατα, στα ισχία και στην οσφυϊκή χώρα λόγω λανθασµένου τρόπου βάδισης.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΘΩΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ

Χρησιµοποιούνται για την πρόληψη των παθήσεων της ποδοκνηµικής άρθρωσης και του άκρου ποδός. Eίναι ιδανικά για την απορρόφηση των κραδασμών, την ευθυγράμμιση του διασκελισμού κατά τη βάδιση, καθώς και για την αντιμετώπιση των αθλητικών τραυματισμών.

medicalorthotics

Επίσης, τα ιατρικά ορθωτικά πέλµατα είναι κατάλληλα για την απαλλαγή από τους πόνους των κάτω άκρων που οφείλονται σε συγκεκριµένες παθήσεις, όπως πελµατιαία απονευρωσίτιδα, τενοντίτιδα αχιλλείου, πτώση µεταταρσίων κεφαλών, φλεγµονές, άκανθα πτέρνης, πλατυποδία, κοιλοποδία, πόνος στα σφυρά, κλπ.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΟΡΘΩΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ

Η νέα γενιά εξατοµικευµένων αθλητικών ορθωτικών πελµάτων είναι πλέον διαθέσιµη και στην Ελλάδα και είναι κατάλληλα για όλους όσους ασχολούνται µε τον αθλητισµό, έχουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα συνηθισµένα πέλµατα, βοηθούν στη µείωση των τραυµατισµών, ενώ βοηθούν και στη βελτίωση των επιδόσεων.

advanceorthotics

Οι πιέσεις που δέχεται το πόδι µας όταν αθλούµαστε είναι µεγάλες και για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό να επιλέξουµε τα σωστά παπούτσια. Ακόµη και εάν διαθέτουν ειδικά προστατευτικά ή µαξιλαράκια ο κίνδυνος τραυµατισµού είναι υπαρκτός. Εάν όµως θέλουµε να µειώσουµε πραγµατικά τους τραυµατισµούς τότε πρέπει να επιλέξουµε τα σωστά ορθωτικά πέλµατα.

Οι εταιρείες παραγωγής αθλητικών παπουτσιών σχεδιάζουν ένα γενικό προϊόν για όλους χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες του κάθε ποδιού, δηλαδή την ξεχωριστή λειτουργία του ποδιού μας. Η πιο σημαντική από αυτές είναι ο πρηνισμός που στον κάθε έναν από εμάς είναι διαφορετικός. Ο πρηνισμός είναι ο τρόπος με τον οποίο το πόδι στρέφεται προς το εσωτερικό όταν περπατάμε ή τρέχουμε. Αποτελεί μέρος της φυσικής κίνησης και βοηθά το κάτω μέρος του ποδιού να αντιμετωπίσει τη δύναμη πρόσκρουσης.

Ορισμένοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερο (υπερπρηνισμός) ή μικρότερο πρηνισμό (υποπρηνισμός) σε σχέση με άλλους. Αυτό από μόνο του δεν είναι κάτι κακό, επηρεάζει όμως τον τρόπο με τον οποίο τρέχουμε και μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα τραυματισμού. Για το λόγο αυτό ο τύπος πρηνισμού μας είναι σημαντικός παράγοντας όταν επιλέγουμε αθλητικά παπούτσια και ειδικά παπούτσια τρεξίματος.

H COMEX µε βάση τα αντικειµενικά δεδοµένα του πελµατογράφου, προσφέρει την δυνατότητα κατασκευής ειδικών εξατοµικευµένων, ορθωτικών πελµάτων ιδανικά για την απορρόφηση των κραδασµών, την ευθυγράµµιση του διασκελισµού κατά τη βάδιση, την ανακούφιση από την καθηµερινή κούραση, καθώς και για την αντιµετώπιση των αθλητικών τραυµατισµών. Το υλικό των πάτων διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία στην οποία απευθύνεται. Όλοι οι ορθοπεδικοί πάτοι έχουν την έγκριση του Ε.Ο.Φ. καθώς και την σήμανση C.E.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

Ώρες Ιατρείου

ΗμέραΏρες
Δευτέρα 17.00 - 21.00
Τρίτη 09.00 - 12.00
17.00 - 21.00
Τετάρτη 09.00 - 12.00
Πέμπτη 09.00 - 12.00
17.00 - 21.00
Παρασκευή 09.00 - 12.00
17.00 - 21.00

24ωρη καθημερινή αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.